Szociális alapszolgáltatás fejlesztése projekt - Galambok

Galambok
Tartalomhoz ugrás
Galambok Község Önkormányzata
8754 Galambok, Ady Endre út 2.

 
Galambok Község Önkormányzata Család és Gyermekjóléti Szolgálat jármű beszerzése, szociális alapszolgáltatás infrastruktúra fejlesztése című és TOP-4.2.1-15-ZA1-2016-00012 azonosító számú projekthez kapcsolódóan az alábbi tájékoztatást adom:
 
I. a kedvezményezett neve: Galambok Község Önkormányzata,
II. a projekt címe:
III. a szerződött támogatás összege: 4.319.999.- Ft
IV. a támogatás mértéke (%-ban): 100 %,
V. a projekt tartalmának bemutatása:
 
 
A projekt célja: Galambok Község Önkormányzat Család és Gyermekjóléti Szolgáltatások, Szociális étkeztetés szociális alapszolgáltatás fejlesztése meg minőségi fejlődéssel jár együtt. A projekt céljának megvalósítása érdekében 1 db személygépkocsi kerül beszerzésre, mely minőségi feladatellátást végrehajtását segíti. A szolgáltatás végzés biztonságára és hatékonyabb munkavégzésre nyílik lehetőség.
 
A projekt szakmai-műszaki tartalma:
 
Galambok Község Önkormányzata az 1997.évi XXXI. törvény 15.§. (2) bekezdése alapján a személyes gondoskodás keretében gyermekjóléti szolgáltatást, valamint az az 1993.évi III. törvény  64.§ szerint Családsegítés valamint a 62.§ szerinti szociális étkeztetés szolgáltatást tart fenn és működtet. A családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás ellátását a Galamboki Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó további települések – Zalaszentjakab, Pat és Sand - számára is biztosítja, a szociális étkeztetést Galambok, Zalaszentjakab és Sand településekre biztosítja.  
 
Az önkormányzat a 2016. évben kibővül illetékességi területen ellátott szociális  étkeztetés, valamint a 2016. január 1. napjával létrejött családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás, valamint a szociális étkeztetés feladatellátásához kívánjuk a beszerzésre kerülő gépjárművet használni.

 
Nyilvánosság biztosítása (honlapon történő megjelenítés, C típusú tábla, sajtóközlemény kiküldése, fotódokumentáció, térképtér feltöltés)

 
Galambok Község Önkormányzata a projekt megvalósításához kölcsön/hitel felvételét nem tervezi.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2017.december 31.

 
A projekt azonosító száma: TOP-4.2.1-15-ZA1-2016-00012

 
Galambok, 2017.junius 15.
                                                 Bertók Ferenc polgármester


Galambok Község Önkormányzata
8754 Galambok, Ady Endre út 2.
 
 
Galambok Község Önkormányzata Család és Gyermekjóléti
 
Szolgálat jármű beszerzése, szociális alapszolgáltatás
 
infrastruktúra fejlesztése című és TOP-4.2.1-15-ZA1-2016-00012
 
azonosító számú projekthez kapcsolódóan az alábbi tájékoztatást
 
adom:
 
Galambok Község Önkormányzata a fenti projekt keretében 1 db Suzuki Vitara 1,6 GL+ gépjárművet beszerezte a szolciális alapszolgáltatások minőségi fejlesztése érdekében.
 
A projekt azonosító száma: TOP-4.2.1-15-ZA1-2016-00012 
 
Galambok, 2017.december 30.
 
 

                                                 Bertók Ferenc polgármester
 
 
Vissza a tartalomhoz