Szociális alapszolgáltatás fejlesztése projekt - Galambok

Tartalomhoz ugrás
Önkormányzat
Galambok Község Önkormányzata
8754 Galambok, Ady Endre út 2.

Galambok Község Önkormányzata Család és Gyermekjóléti Szolgálat jármű beszerzése, szociális alapszolgáltatás infrastruktúra fejlesztése című és TOP-4.2.1-15-ZA1-2016-00012 azonosító számú projekthez kapcsolódóan az alábbi tájékoztatást adom:
I. a kedvezményezett neve: Galambok Község Önkormányzata,
II. a projekt címe:
III. a szerződött támogatás összege: 4.319.999.- Ft
IV. a támogatás mértéke (%-ban): 100 %,
V. a projekt tartalmának bemutatása:
A projekt célja: Galambok Község Önkormányzat Család és Gyermekjóléti Szolgáltatások, Szociális étkeztetés szociális alapszolgáltatás fejlesztése meg minőségi fejlődéssel jár együtt. A projekt céljának megvalósítása érdekében 1 db személygépkocsi kerül beszerzésre, mely minőségi feladatellátást végrehajtását segíti. A szolgáltatás végzés biztonságára és hatékonyabb munkavégzésre nyílik lehetőség.
A projekt szakmai-műszaki tartalma:
Galambok Község Önkormányzata az 1997.évi XXXI. törvény 15.§. (2) bekezdése alapján a személyes gondoskodás keretében gyermekjóléti szolgáltatást, valamint az az 1993.évi III. törvény  64.§ szerint Családsegítés valamint a 62.§ szerinti szociális étkeztetés szolgáltatást tart fenn és működtet. A családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás ellátását a Galamboki Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó további települések – Zalaszentjakab, Pat és Sand - számára is biztosítja, a szociális étkeztetést Galambok, Zalaszentjakab és Sand településekre biztosítja.  
Az önkormányzat a 2016. évben kibővül illetékességi területen ellátott szociális  étkeztetés, valamint a 2016. január 1. napjával létrejött családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás, valamint a szociális étkeztetés feladatellátásához kívánjuk a beszerzésre kerülő gépjárművet használni.

Nyilvánosság biztosítása (honlapon történő megjelenítés, C típusú tábla, sajtóközlemény kiküldése, fotódokumentáció, térképtér feltöltés)

Galambok Község Önkormányzata a projekt megvalósításához kölcsön/hitel felvételét nem tervezi.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2017.december 31.

A projekt azonosító száma: TOP-4.2.1-15-ZA1-2016-00012

Galambok, 2017.junius 15.
                                              Bertók Ferenc polgármester
Vissza a tartalomhoz