Kitüntetettek - Galambok

Tartalomhoz ugrás

Kimutatás a képviselő-testület által adományozott kitüntetésekről: 


2015. évben adományozott kitüntető címek:


139/2015.(XI.11.)számú határozat


Galambok Község Önkormányzata képviselőtestülete

A 14/2008.(XII.03.) számú a helyi kitüntetések alapításáról és az adományozásáról című rendeletében botosított jogkörében:
„Galambok Községért” kitüntető díjat adományozza:

1. Kiss Ernő színművész, a Zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház tagja részére – aki Galambok községből való származását büszkén felvállalva, kiváló színművészi tevékenységével emeli a község tekintélyét és jó hírnevét öregbíti.
2. Csöndör Vilmosné részére - aki értékteremtő, önzetlen munkájával, hagyományőrző tevékenységével példamutató tagja községünknek.2014. évben adományozott kitüntető címek:

Galambok Község Díszpolgára: Varga Attila János

Galambok Községért: Horváth Lászlóné

Galambok Községért: Sas Sándor

Galambok Község Sportjáért: Bertók Olivér2013. évben adományozott kitüntető címek:


Galambok Község Díszpolgára: Borbás Sándor

Galambok Községért: Galamboki Mesevár Óvoda

Galambok Községért: Galamboki Hagyományőrző Énekkar

Galambok Község Sportjáért: Németh Tibor


2012. évben adományozott kitüntető címek:


Galambok Község Díszpolgára: Kálóczi Mátyás

Galambok Községért: Horváth László poszthumusz

Galambok Községért: Tarr Lászlóné

Galambok Község Sportjáért: Sneff Ferenc2010. évben adományozott kitüntető címek:


Galambok Község Díszpolgára: Csabai Béla nyugalmazott címzetes iskolaigazgató

Galambok Községért: Id. Szólák László

Galambok Községért: Varga Péter Plébános

Galambok Község Sportjáért: Solymos Lajos2009. évben adományozott kitüntető címek:


Galambok Község Díszpolgára Posthumus: Dr. Szabó Gyula

Galambok Községért Posthumus: Varga János

Vissza a tartalomhoz