Csapadékvíz elvezetés fejlesztése - Galambok

Galambok
Tartalomhoz ugrás

A projekt címe: Galambok, csapadékvíz elvezetés fejlesztése
Projekt kezdése: 2012. augusztus 9., tervezett befejezése 2012. december 31.
Tervezett összköltség 70 675 197 Ft.
A támogatás összege 63 582 527 Ft.


Rövid összefoglaló a projektről:
Galambok község természet földrajzi fekvése miatt kitett a csapadékvizek kártételének. A község a Zalaapáti-hát keleti oldali határán van. A Ny-i oldalon völgyekkel szabdalt dombok határolják, a K-i oldalon síkra vált a terület.
A községtől Ny-ra lévő dombságról K-i irányban lefolyó csapadékok a község terület folynak le a befogadók felé.
Az elmúlt években a község belterületének Ny-i határán illetve az utak mentén öv- illetve csapadék elvezető árkok létesültek. A kiépült rendszer azonban részben hiányos, részben nem megfelelő kapacitású, ezért nagy csapadékok esetén a lefolyó vizek elöntéseket, kimosásokat, károkat okoznak.
A Önkormányzat ezért elhatározta a csapadékvíz elvezető rendszer kritikus szakaszainak fejlesztését rekonstrukcióját.
Galambok község a 7. számú főközlekedési úttól É-ra, a Zalakarosra vezető út mentén fekszik, Nagykanizsától 12 km-re ÉK-re.
A község kereszt alakban épült ki a településeket összekötő úthálózat mentén. A község új beépítésű területei az ÉNY-i fennsík jellegű területen vannak.. A községtől Ny-ra A Galamboki vízfolyás felduzzasztásával kialakított horgásztó van. A Galamboki-vízfolyás a község belterületén keresztül folyik le.
A Ny-i oldalon a dombtetők magassága 170-190 m Bf, a K-i oldalon a község határán a magasság jellemzően 130 m Bf.

A Galamboki-vízfolyás a község déli területeiről lefolyó vizek befogadója.
A É-i településrész csapadékainak befogadója a Galambok és Zalakaros közti Banya-völgyi patak.
A K-i oldali sík részek csapadékát a Szarka réten meglévő árok vezeti el.

A terület a Kis-Balaton, Zala folyó vízgyűjtőjéhez tartozik.
A község csapadékvíz elvezetése meghatározóan nyílt árkos gravitációs elvezetéssel kiépült, nagy területeken megfelelően üzemel. A kiépített létesítmények azonban különböző korúak és állapotúak és a fejlődő területeknél a kapacitásuk sem megfelelő.
Az elmúlt évek visszatérő kártételei meghatározták azokat a területeket, ahol a további károk megelőzésére fejlesztések, rekonstrukciók végrehajtása szükséges.
Tervezési területeink a község belterületén találhatóak. A tervezett létesítmények célja a csapadékvizek rendezett elvezetése a területről a befogadókig, a helyi károkozások, elöntések megelőzése megfelelő kapacitású, könnyen karbantartható vízelvezető művek létesítésével.

A víz elvezetésénél a kialakult rendszernek megfelelően nyílt árkos megoldást választottuk, a felszíni rácsatlakozási lehetőség és viszonylagos olcsósága miatt. Tervezett megoldásaink döntő része a meglévő, de nem megfelelő kapacitású árkok rekonstrukciója, ahol szükséges burkolása, részben a kialakuló vízsebességek, részben a karbantarthatóság szempontjából.
A hidrológia méretezésénél a 4 éves gyakoriságú csapadékot tekintettük mértékadónak. A műszaki irányelv szerint meghatározott elfolyó vízmennyiségeket a hidrológiai számítási mellékletben, minden vizsgált szelvényben meghatároztuk.

Tájékoztató a szerződés teljesítéséről

Tárgy:  Galambok, csapadékvíz elvezetés fejlesztése vállalkozási szerződés keretében.

A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény:   

Az ajánlattételi felhívás 2012/07/02 napján került megküldésre Ajánlattevők részére.

A szerződő felek megnevezése:

Megrendelő:
Neve: Galambok Község Önkormányzata
Címe: 8754 Galambok,  Ady Endre utca 2.
Tel.: 93/358-130
Telefax: 93/358-372
Képviselője: Kiss-Tóth László polgármester

Vállalkozó:
Neve: SZABAU INVEST Építőipari és Ingatlanforgalmi Kft.
Címe: 8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.
Képviselője: Grabant János
Tel.: 93/540-152
Fax: 93/540-153
Cégjegyzék száma: Cg.20-09-065786

A teljesítés szerződésszerű volt.

A szerződés teljesítésének időpontja: 2013. április 29.

Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2013. július 18.

A kifizetett ellenszolgáltatás értéke: nettó 50 800 000,- Ft .

Vissza a tartalomhoz